Tjernells Fastighetsservice AB
Vill ni inte göra jobbet själva med våra uthyrningobjekt så gör vi det åt dig!!

Öppettider

Alla dagar

Klottersanering

Klottersanering i Hudiksvall

Vår klottervagn är specialanpassad för klotterborttagning med saneringsmedel och en dieseldriven hetvattentvätt, vi använder oss enbart av miljövänliga kemikalier som är miljögodkända (Trion Tensid).

I förebyggande syfte kan man lägga på ett klotterskydd på platser som är extra utsatta.

Klotterskyddet sprutas eller stryks på den rena ytan och lägger sig som en hinna och förhindrar att färg, föroreningar och smuts tränger sig igenom. Klotterskyddet håller upp till fem år och hjälper ytan att hålla sig ren och fin under en längre tid.