Tjernells Fastighetsservice AB
Vill ni inte göra jobbet själva med våra uthyrningobjekt så gör vi det åt dig!!

Öppettider

Alla dagar

Taktvätt

Taktvätt i Hudiksvall

Taktvätt är ett bra sätt att öka värdet på din fastighet och minska framtida underhållskostnader.

Luftföroreningar tillsammans med bla alger och mossa på taket gör att taket slits mycket fortare. Smutsiga tegel- och betongpannor behåller fukten längre än rena pannor och risken för frostsprängning vintertid ökar markant. Trasiga takpannor leder ofta till skador på undertaket.