Tjernells Fastighetsservice AB
Vill ni inte göra jobbet själva med våra uthyrningobjekt så gör vi det åt dig!!

Öppettider

Alla dagar

Trädfällning

Trädfällning i Hudiksvall

Innan varje jobb besöker vi er på plats för att titta på trädet och ge ett pris på arbetet.

Då ett träd till slut måste fällas är en vanlig fällning från marken oftast det enklaste och billigaste alternativet. Står trädet nära byggnader, ledningar eller annat som gör en markfällning omöjlig är sektionsfällning med vår skylift ett annat alternativ.

Vi innehar självklart motorsågskörkort, liftkort och försäkring.