Tjernells Fastighetsservice AB
Vill ni inte göra jobbet själva med våra uthyrningobjekt så gör vi det åt dig!!

Öppettider

Alla dagar

Istappsborttagning

Istappsborttagning i Hudiksvall

Vi ser till att ditt tak på ett säkert sätt hålls rena från istappar.
Vi tar bort istappar på allt från små stugor till höga flerbostadshus.