Tjernells Fastighetsservice AB
Vill ni inte göra jobbet själva med våra uthyrningobjekt så gör vi det åt dig!!

Öppettider

Alla dagar

Takskottning

Bildresultat för skotta säkertIstappsborttagning i Hudiksvall

Vi ser till att ditt tak på ett säkert sätt hålls rena från snö.
Vi skottar allt från små stugor till höga flerbostadshus.